ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

09.2011                                   

Επιστημονικός Δντής στο πολυιατρείο Polymed by AimodiagnosiMed, στο τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής (BeautyMed)

2019

-Επιστημονικός Συνεργάτης  Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου ‘’Αιμοδιάγνωση’’

09.2017                                    

-Συνεργάτης Πλαστικός Χειρουργός του Νοσοκομείου ‘’Βιοκλινική Αθηνών’’

2017

-Συνεργάτης Πλαστικός Χειρουργός στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής του Νοσοκομείου Υγεία

09.2012                                    

-Συνεργάτης Πλαστικός Χειρουργός στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής του Νοσοκομείου Μητέρα

2015                                         

-Επιστημονικός Διευθυντής DHI Athens clinic.

10.2015    

-Χειρουργός εμφύτευσης μαλλιών, DHI Medical Group.

10.2004                                    

-Μέλος της HESPRAS & ESPRAS.

04.2012                                    

-GMC, άδεια εξάσκησης ιατρικής στη  Μ. Βρετανία.

03.2012                               

-Εγγραφή στο μητρώο ιατρών Κύπρου.

10.2011                                    

-Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

08.2002                                    

-Ειδικότητα στην Πλαστική Χειρουργική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

07.2007 – 07.2011

-Συμμετοχή στις εργασίες του τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής  του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία.

11.2009 – 07.2010

-Συμμετοχή στις εργασίες του τμήματος Παιδοχειρουργικής  του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία.    

07.2010 – 01.2011

-Συμμετοχή στις εργασίες του τμήματος Α’  Ορθοπεδικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

01.2011 – 07.2011

-Συμμετοχή στο πρόγραμμα γενικής εφημερίας του τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, Αθήνα.

05.2010 – 10.2010