Με βάση εμπειρία που αποκτήθηκε σε πανεπιστημιακά ογκολογικά κέντρα της Γερμανίας παρέχουμε υπηρεσίες διάγνωσης αλλά και παρακολούθησης (follow up) τόσο τοπικών όσο και μεταστατικών καρκίνων του δέρματος.